The Orville S03e09: Graham Hamilton as Kaylon Primary